Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne odbywają się już po raz czternasty. Przez te lata ukształtowała się forma naszej konferencji. PWT są spotkaniem profesjonalistów ze środowiska akademickiego oraz firm zainteresowanych telekomunikacją i elektroniką. Atutem PWT jest przyjazna atmosfera panująca w czasie obrad, jak i podczas mniej formalnych spotkań, co stymuluje otwartą i rzeczową dyskusję.

Wybrane referaty z PWT 2007 i 2008 zostały wydane w formie specjalnego wydania czasopisma "Advances in Electronics and Telecommunications"

Zobacz jakie były referaty wygłoszone podczas poprzednich konferencji.

 
© Copyright 2002-2015, WEiT - Politechnika Poznańska. Wszelkie prawa zastrzeżone.