Ważne terminy

Zapraszamy do nadsyłania referatów.

Zakwalifikowanie referatu do wygłoszenia odbędzie się na podstawie recenzji po nadesłaniu pełnego tekstu referatu.

Wszystkie referaty zostaną opublikowane w formie elektronicznej na CD w materiałach konferencyjnych oraz na stronie internetowej konferencji PWT. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w języku angielskim w Advances in Electronics and Telecommunications po zakończeniu konferencji. .

Pełny tekst referatu w języku polskim lub angielskim należy nadesłać w formie gotowej do publikacji (camera ready). Objętość tekstu nie powinna przekraczać sześciu stron. Format tekstu musi być zgodny ze standardem IEEE Transactions style. Prosimy pobrać zgodny z wymaganym formatem szablon dla edytora MS Word oraz dla edytora LaTex.

Preferujemy drogę elektroniczną jako metodę nadsyłania tekstu referatu. Tekst w formacie PDF można wysłać bezpośrednio za pomocą strony serwisu konferencji PWT:

http://www.pwt.et.put.poznan.pl

lub, w wyjątkowych przypadkach, przesłać pocztą elektroniczną na adres konferencji:

pwt@et.put.poznan.pl

 

 
© Copyright 2002-2015, WEiT - Politechnika Poznańska. Wszelkie prawa zastrzeżone.