XIX Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne
Poznań, 9 grudnia 2016

ET PP IEEE
W roku 2015 konferencja PWT nie dobyła się. XIX PWT odbeda sie 9 grudnia 2016.

Zapraszamy do udziału w kolejnej XIX edycji warsztatów
PWT 2016 - 9 grudnia 2016

Spotkanie w Poznaniu daje możliwość publicznej prezentacji zakresu i wyników prowadzonych prac badawczych lub wdrożeniowych, wymiany doświadczeń, oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi podobną problematyką. Obok naukowej tematyki istotną częścią konferencji jest wymiana doświadczeń, dotyczących kształcenia w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji.

PWT 2015 ma charakter konferencji naukowo-dydaktycznej.

Proponujemy następujące grupy tematyczne zgłaszanych referatów:
(lista nie ma charakteru zamkniętego)

Przewidywane są referaty plenarne oraz krótkie referaty dotyczące różnych aspektów dydaktyki, nauki i techniki w podanym wyżej zakresie.

UWAGA

Konferencja odbywa się w języku polskim. Referaty z konferencji PWT 2016 zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych na CD oraz udostępnione na stronie Internetowej konferencji PWT. Najlepsze, wybrane referaty zostaną opublikowane w angielskojęzycznym czasopiśmie Advances in Electronics and Telecommunications po zakończeniu konferencji.

Zobacz Advances in Electronics and Telecommunications No 2 (PDF)

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą drogą elektroniczną.

Opłata za uczestnictwo w konferencji PWT 2016 jest jednakowa dla wszystkich uczestników i wynosi 400zł.

 
© Copyright 2002-2015, WEiT - Politechnika Poznańska. Wszelkie prawa zastrzeżone.